กลุ่มงานจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

สื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ( Do’s & Don’ts )
สื่อความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สื่อความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
No Gift Policy

มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ
สื่อคุณธรรม จริยธรรม

สื่อภาพยนต์สั้น
ทางที่ต้องเลือก
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ค่าของบ้าน
วันที่ 14 ตุลาคม 2563

หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อกลุ่มงาน

02-881-4845
EthicsProtection@led.mail.go.th

สถิติผู้เข้าชม : 1,494