กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
แอปพลิเคชัน - กรมบังคับคดี
QQ
QQ
QQ
QQ
abc
led-q
    led-q
  ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนสามารถค้นหาสำนวนที่ต้องการติดต่อและสามารถเลือกบริการที่ต้องการติดต่อและกำหนดวันที่ที่ต้องการเข้าขอใช้บริการได้ เพื่อให้สำนักงานบังคับคดีต่างๆ ตรวจสอบว่าสามารถให้บริการในวันดังกล่าวได้หรือไม่ ระบบจะทำการตอบกลับไปยังประชาชนได้ทั้งทาง SMS Email และช่องทางอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ แต่หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันนั้น ระบบจะแจ้งไปยังประชาชนว่าวันดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ และแจ้งเลื่อนกำหนดวันที่สามารถให้บริการได้
    led-q
- ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
- ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
- สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน
- เพิ่มความปลอดภัยในการทำนิติกรรม เพราะบุคคล/นิติบุคคล
ที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย ไม่สามารถจัดกิจการทรัพย์สินได้
    led-q
- ตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดี
- ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ
- สะดวก ประหยัด รวดเร็ว
    led-q
   โปรแกรมค้นหาทรัพย์ทอดตลาดของกรมบังคับคดี ใช้ค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศขายทอดตลาด โดยสามารถค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ หรือเลขคดีแดง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดภาพและสถานที่ตั้งทรัพย์และวันที่ขายทรัพย์
hotline