ประกาศเชิญชวนทั่วไป - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/7/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 888 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ 24/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
8/7/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
2/7/2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/7/2567
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 888 เครื่อง
26/6/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/6/2567
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28/5/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/5/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
15/5/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/4/2567
(ร่าง)ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
11/4/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
5/4/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
4/4/2567
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงาน และซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/4/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/3/2567
(ร่าง)ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง
25/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2567
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  สาขาตะกั่วป่า  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
18/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/3/2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
12/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2567
6/3/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/2/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/2/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/1/2567
ประกวดราคเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/1/2567
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวด จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
20/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18/12/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/12/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งที่ 2
8/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/11/2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/11/2566
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/11/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากมีการเสนอแนะข้อคิดเห็น
31/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
ร่างประกาศงานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
19/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
19/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/10/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างขอบเขตของงานฯ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างงบำรุงรักษา Antivirus ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/10/2566
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากมีการวิจารณ์และเสนอแนะ
19/9/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8/9/2566
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
1/9/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างพัมนาระบบงานบังคับคดีอแพ่งให้ร้องรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ
25/8/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๖ เครื่อง และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/7/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด จำนวน 51 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/6/2566
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสด การขายทอดตลาด จำนวน 51 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/6/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
24/5/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวตราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
16/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14/2/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สบจ.ชัยนาท (ครั้งที่ 2)
9/2/2566
างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
30/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/1/2566
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานทีมิลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
13/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/1/2566
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานงรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/9/2565
(ร่าง) ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เร่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย รักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
7/9/2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังจากมีคำวิจารณ์)
1/9/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
31/8/2565
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคา ทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5,7 กองฟื้นฟูฯ และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
25/8/2565
ร่างประกาศและเอกสารประกวด จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
25/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
25/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี
15/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
4/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/7/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/7/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/6/2565
ร่างขอบเขตของงานซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี
27/6/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/6/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8
21/6/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จ้างทีปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผุ้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21/4/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/3/2565
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/2/2565
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2/2/2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
31/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)
24/1/2565
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/1/2565
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกลำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน
24/1/2565
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของ สบจ.ปราจีนบุรี
17/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
11/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน
11/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
30/12/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี
29/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2564
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/11/2564
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
4/11/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ประกาศ และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้ิอเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับแก้ไข
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การวื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สบก.1,2,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
3/9/2564
ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สบก.1,2,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
6/8/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
3/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/5/2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24/5/2564
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
18/5/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน(เพิ่มเติม)
18/5/2564
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference TOR)โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
17/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจควาามเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
6/5/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE
1/3/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/2/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
18/1/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
7/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/1/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2563
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2563
เอกสารประกวดราคาจ้าง และประกาศจังหวัด โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2563
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธี e-bidding
26/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
12/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/10/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1/10/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2563
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
11/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
11/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
(ร่าง) ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
ร่าง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ และสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน่้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ยกลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
10/9/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2563
ร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน
2/9/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
2/9/2563