logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒเธ‚เธญเธ‡เธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™ เธ—เธณเน€เธ™เธตเธขเธšเธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™ เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเธ—เธตเนˆเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธ‚เน‰เธญเธ‡เธเธฑเธšเธˆเธฃเธดเธขเธ˜เธฃเธฃเธก เนเธœเธ™เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธ„เธธเธ“เธ˜เธฃเธฃเธก เธˆเธฃเธดเธขเธ˜เธฃเธฃเธก เนเธœเธ™เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธเธฒเธฃเธ›เน‰เธญเธ‡เธเธฑเธ™เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฒเธšเธ›เธฃเธฒเธกเธเธฒเธฃเธ—เธธเธˆเธฃเธดเธ•เนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธžเธคเธ•เธดเธกเธดเธŠเธญเธš เธœเธฅเธ›เธฃเธฐเน‚เธขเธŠเธ™เนŒเธ—เธฑเธšเธ‹เน‰เธญเธ™ เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธชเธฃเธธเธ›เธœเธฅเธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธต เนเธˆเน‰เธ‡เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ•เนˆเธฒเธ‡เน†
(เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธซเธ™เนˆเธงเธขเธ‡เธฒเธ™เนƒเธ™เธชเธฑเธ‡เธเธฑเธ”เธเธฃเธกเธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเธ„เธ”เธตเธ—เธฑเน‰เธ‡เธชเนˆเธงเธ™เธเธฅเธฒเธ‡เนเธฅเธฐเธชเนˆเธงเธ™เธ เธนเธกเธดเธ เธฒเธ„)
เธชเธฒเธฃเธฐเธ™เนˆเธฒเธฃเธนเน‰เนเธฅเธฐเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธญเธทเนˆเธ™เน† เธชเธทเนˆเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ เธ‚เนˆเธฒเธงเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™

02-881-4845
EthicsProtection@led.mail.go.th

กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566
21/3/2566
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10 - 08 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป