logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์กรมบังคับคดี
สถิติเข้าชมรายวัน

3,279

สถิติเข้าชมรายเดือน

27,904

สถิติเข้าชมทั้งหมด

61,897,359

เดือนจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
มกราคม 760,491
ตุลาคม 427,957
พฤศจิกายน 525,676
ธันวาคม 27,904
กุมภาพันธ์ 610,793
มีนาคม 923,730
เมษายน 725,696
พฤษภาคม 757,386
มิถุนายน 791,157
กรกฎาคม 662,972
สิงหาคม 698,112
กันยายน 643,464