ประกาศราคากลาง - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

ประกาศราคากลาง

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 888 เครื่อง
26/6/2567
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ปกหน้า-ปกหลัง สำนวนกลางสีน้ำตาล จำนวน 5 รายการ
20/6/2567
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28/5/2567
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
15/5/2567
ประกาศราคากลาง โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
4/4/2567
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/3/2567
ประกาศราคากลาง โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน
20/3/2567
ประกาศราคากลาง โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
12/3/2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7/3/2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
28/2/2567
จ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Hardware Controller โดยวิธีคัดเลือก
16/2/2567
ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji APC325DW
12/2/2567
ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30/1/2567
โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
10/1/2567
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
20/12/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8/11/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
20/10/2566
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
19/10/2566
ประกาศราคากลางเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
19/10/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/10/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6/10/2566
ประกาศราคารกลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6/10/2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
1/9/2566
ราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัยชีรับจ่ายอัตโนมัติ
25/8/2566
ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/5/2566
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ ใบสั่งจ่าย จำนวน 2 รายการ
10/5/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ)
31/3/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/3/2566
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
29/3/2566
ราคากลาง โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023"
21/3/2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
30/1/2566
ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
13/1/2566
โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/1/2566
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28/12/2565
ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง
11/11/2565
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/9/2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/9/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2565
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9/9/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
31/8/2565
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถลานจอดรถและสนามหญ้า บริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5,7 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2565
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
25/8/2565
ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
ราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/8/2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
25/8/2565
ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน
5/8/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center)
23/7/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18/7/2565
ประการศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง บรรจุสีละ 25 แฟ้ม ในแต่ละห่อจำนวน 14,000 ห่อ
10/7/2565
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2565
จัดจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/7/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี
27/6/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (e-bidding)
23/6/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8
21/6/2565
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/4/2565
ราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
11/4/2565
ราคากลางประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานับังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/3/2565
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO
8/3/2565
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ
27/1/2565
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
30/12/2564
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี
29/12/2564
ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
22/11/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
19/11/2564
เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
30/9/2564
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
30/9/2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก
27/9/2564
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565
27/9/2564
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
22/9/2564
ประกาศราคากลาง เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ
16/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
7/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
3/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
2/9/2564
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
31/8/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
31/8/2564
ราคากลาง โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
3/8/2564
ราคากลางจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
18/5/2564
ราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
17/5/2564
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี
23/4/2564
ราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE
1/3/2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
25/2/2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
28/12/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
26/11/2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/11/2563
ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
14/10/2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
8/10/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/9/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/9/2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน
2/9/2563
ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
2/9/2563