สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
2/7/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
6/6/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567
1/5/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567
3/4/2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
5/3/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567
6/2/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
5/1/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
5/1/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
5/1/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
20/10/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
7/9/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
7/8/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
21/7/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
2/6/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566
1/5/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (เพิ่มเติม)
1/5/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไตรมาส ที่ 2
27/4/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไตรมาส ที่ 1
27/4/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
20/4/2566
สบจ.พะเยาสาขาเชียงคำ ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/66
11/4/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
17/3/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
1/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
1/2/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
19/12/2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
8/11/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565
12/10/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
5/9/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
8/8/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
5/7/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
8/6/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
5/5/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
20/4/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2/3/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
3/2/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
12/1/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
3/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
1/11/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
1/10/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2/9/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
4/8/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2/7/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
2/6/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
3/5/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
1/4/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1/3/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
1/2/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
5/1/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
28/12/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
4/11/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
1/10/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1/9/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
24/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
3/7/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
2/6/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
1/5/2563
สรุปผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
8/4/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
8/4/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
8/4/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
6/1/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
6/1/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
6/1/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562
12/12/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
20/9/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
2/9/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
2/9/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
6/6/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
5/6/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562
4/6/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
4/6/2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
18/2/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
9/1/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
9/1/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
9/1/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561
6/11/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
6/11/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
6/11/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
6/11/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
21/6/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
21/6/2561