กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
แอปพลิเคชัน - กรมบังคับคดี
QQ
QQ
QQ
QQ
abc
led-q
    led-q
  ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้าจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนสามารถค้นหาสำนวนที่ต้องการติดต่อและสามารถเลือกบริการที่ต้องการติดต่อและกำหนดวันที่ที่ต้องการเข้าขอใช้บริการได้ เพื่อให้สำนักงานบังคับคดีต่างๆ ตรวจสอบว่าสามารถให้บริการในวันดังกล่าวได้หรือไม่ ระบบจะทำการตอบกลับไปยังประชาชนได้ทั้งทาง SMS Email และช่องทางอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ แต่หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันนั้น ระบบจะแจ้งไปยังประชาชนว่าวันดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ และแจ้งเลื่อนกำหนดวันที่สามารถให้บริการได้
    led-q
- ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
- ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย
- สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน
- เพิ่มความปลอดภัยในการทำนิติกรรม เพราะบุคคล/นิติบุคคล
ที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย ไม่สามารถจัดกิจการทรัพย์สินได้
    led-q
- ตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดี
- ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ
- สะดวก ประหยัด รวดเร็ว
    led-q
   โปรแกรมค้นหาทรัพย์ทอดตลาดของกรมบังคับคดี ใช้ค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศขายทอดตลาด โดยสามารถค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ หรือเลขคดีแดง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดภาพและสถานที่ตั้งทรัพย์และวันที่ขายทรัพย์
    led-q
   ชมการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี 25 จังหวัด ได้แก่
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
2. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
4. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
5. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
6. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
8. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
9. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
10. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
11. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
12. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
13. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
15. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
16. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
17. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
18. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
19. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
21. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
25. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
hotline