ผู้บริหารกรมบังคับคดี

ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
ʡ آʧ ͸ԺաѧѺ
นายเสกสรร สุขแสง
อธิบดีกรมบังคับคดี
 
ҧءѭ ¹Թ ͧ͸ԺաѧѺ
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ҧ ʧ ͧ͸ԺաѧѺ
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ҧ ͧ͸ԺաѧѺ
ว่าง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 
 ǨѹѴ ˹ҼǨҪá
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
¾Ѱ ѭѵ ǨҪá
นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกรม
·çŻ  ǨҪá
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม
ҧǾҷ Էʧ ǨҪá
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้ตรวจราชการกรม
Թ ǧ ǨҪá
นายสินชาย คุ้มศรีวงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
ҧǹó ѹآ ǨҪá
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้ตรวจราชการกรม
 
ҧѷ Ǫѧ ӹ¡áͧ鹿١Ԩâͧ١˹
นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
ҧǾҷ Էʧ ǨҪá<br>ѡҪ᷹<br>ӹ¡áͧѧѺ<br> 1
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1
»ªҵ ʧǹ˧ ӹ¡áͧѧѺ<br> 2
นายปิยชาต สงวนหงษ์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2
ɰ쪮 ҭش ӹ¡áͧѧѺ<br> 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3
ªԵ ط ӹ¡áͧѧѺ<br> 4
นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4
͹ó ʡ ӹ¡áͧѧѺ<br> 5
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5
ҧѪó á ӹ¡áͧѧѺ<br> 6
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6
ҧǹ آ ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 1
นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
ҧǷȹ  ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 2
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
ҧѪա Թ ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 3
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
ҧ ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 4
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
 ʧ ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 5
นายมงคล ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
¡Եѡ ͧ ӹ¡ӹѡҹ<br>ѧѺ觡ا෾ҹ 6
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
ҧ йԹ Ǫҭ੾дҹ<br>ѭԹ㹤
นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
ҧɡ ѡþ Ǫҭ੾дҹ<br>úѧѺ
นางบุษกร อักษรพาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ҧ Ǫҭ੾дҹ<br>ѭԹ㹤
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
ҧ Ǫҭ੾дҹ<br>úѧѺ
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ҧ Ǫҭ੾дҹ<br>úѧѺ
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ҧ Ǫҭ੾дҹ<br>úѧѺ
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ҧ Ǫҭ੾дҹ<br>úѧѺ
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
͡ӹ ѹ Ţҹءá
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
ҧǡҭ ʴ ӹ¡áͧԴ<br>ѾԹ㹤<br>лԹҤҷѾ
นางสาวกาญจนา หัสดี
ผู้อำนวยการกองติดตาม
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
และประเมินราคาทรัพย์
ҧóԡ ó ӹ¡áͧ<br>áäѧ
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง
¸ѷ ժ ӹ¡áͧ<br>÷Ѿҡúؤ
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
ҧǪŸ ǧ ӹ¡áͧѲ<br>кúѧѺ
นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
ҧ 觷ҧ ӹ¡<br>ٹ෤ʹ<br>С
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร