ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการประเมินราคาทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
17/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปกสำนวนคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการ (สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
14/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
13/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอรี่เครื่อง Microsoft Surfaceโดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
13/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
12/6/2567
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 15 New
12/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกับระบบNew GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
10/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED 18 W จำนวน 400 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
10/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบบพิมพ์จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
10/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ พร้อมเดินสายระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
10/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดน้ำตั้งด้านล่าง ทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/6/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2567
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30/5/2567
จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮภ 3665 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับ เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/5/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3784 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณห้องพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถเก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8174 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ภาพคู่รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งในห้องประชุมคชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ร้านค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/5/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองนโยบายและแผน
14/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/5/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
8/5/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
8/5/2567
ซ่อมเครื่องปริ้นโปสเตอร์ สำนักงานเลขานุการกรม
7/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถเก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8164 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถเก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8162 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6020 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
26/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำตันบริเวณซิงค์น้ำ ร้านกาแฟ LED CAFE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2567
จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจว
24/4/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/4/2567
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
22/4/2567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/4/2567
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18/4/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮภ 3665 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบสั่งจ่าย จำนวน 7 รายการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
5/4/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/2567
4/4/2567
ซ่อมเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/4/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ภายในห้องอธิบดีกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6005 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6011 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สินกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2567
จัดจ้างผลิตวีดีโอคลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/3/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังห้องทำงานของกองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/3/2567
จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว ห้องน้ำชายฝั่งลิฟต์คู่ ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2567
จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6020 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กศ 8156 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 5993 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองบังคับคดีล้มละลาย 5 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2567
จัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line official Account ของกรมบังคับคดี
11/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 8 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/3/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2567
6/3/2567
จัดจ้างทำภาพอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมใส่กรอบรูปติดตั้งด้านในห้องประชุมคชสาร ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2567
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น ๑๔ จำนวน ๑๐๐ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ไทจี (ลิฟต์คู่ฝั่งซ้ายและลิฟต์ขนของ) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/3/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2567
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 14 จำนวน 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/2/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน ฮย 3786 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/2/2567
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ AVR แปลงแรงดันไฟฟ้า สำหรับลิฟต์โดยสาร ด้านหน้า อาคารอสีติพรรษ พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/2/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/2/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Hardware Controller โดยวิธีคัดเลือก
16/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/2/2567
จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ รถบัส ยี่ห้อ ฮีโน่ เลขทะเบียน 41-6545 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 3 กด 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/2/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮล 6042 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/2/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2567
31/1/2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮภ 3664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2567
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮภ 3664 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2567
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2567
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/1/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
24/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/1/2567
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/1/2567
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองนโยบายและแผน
17/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งตัน บริเวณห้องเตรียมอาหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)
16/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังชำรุด บริเวณลิฟต์เดี่ยว ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2567
สบจ.ชุมพร สาขาหลังสวน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
16/1/2567
สบจ.ชุมพร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
16/1/2567
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 4 กก 3064 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
9/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
5/1/2567
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/1/2567
จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิค
4/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/1/2567
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮย 3786 กรุงเทพมหานคร
2/1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566
ประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กศ 8178 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕
13/12/2566
ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กด 8292 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5978 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2566
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/11/2566
จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน ห้องท่านอธิบดี ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2566
1
23/11/2566
1
23/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กด 8330 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
17/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
17/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
17/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
17/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อรถเข็นให้ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเก็บสำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร
15/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
15/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566)
15/11/2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ่านชาร์จสำหรับโทรศัพท์ไร้สาย ความจุ AAA 800 mAh จำนวน 32 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566
จ้างทำความสะอาดพื้นพรม ห้องประชุม ชั้น 9 กรมบังคับคดี
13/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 1 อาคาร 25 ปี (ห้องตรงข้ามห้องพิพิธภัณฑ์กรมบังคับคดี) ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/11/2566
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/11/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประจำไตรมาส ที่ 4
1/11/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
31/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำตัน บริเวณทางเชื่อมอาคารลานจอดรถชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
17/10/2566
จัดซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro และ Adobe illustrator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วปา่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกสว่านเครื่องเจาะกระดาษ ให้ฝ่ายคำคู่ความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
2/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
2/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
30/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
30/9/2566
จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
ประกาศผลชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไล่เกลี่ยข้อพิพาท
29/9/2566
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
29/9/2566
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชั้น 4 อาคาร 25 ปี ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองนโยบายและแผน
26/9/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖
26/9/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง
26/9/2566
จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2566
จัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือพระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งมีหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินทักษะดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มประชาสัมพัรธ์ สำนักงานเลขนุการกรม จำนวน 2 เครื่อง (แก้ไขเพิ่มเติม)
21/9/2566
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนุการกรม จำนวน 2 เครื่อง
21/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
19/9/2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายเก็บสำนวน
19/9/2566
ประกาศผู้ชนะ
19/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องรองอธิบดีกรมบังคับคดี ชั้น 3 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
19/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ด้านหน้าห้องพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/9/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
14/9/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
13/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ด้านหน้าห้องพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนของเดิม ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นรองเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า ให้ฝ่ายคำคู่ความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2566
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม ของกองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
6/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกสว่านเครื่องเจาะกระดาษ ให้กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5993 กรุงเทพมหานคร
1/9/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มเจะคดีดำ - แดง จำนวน 1,500 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มช่วยอำนวยการ และห้องสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5
25/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมทำการติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม ของกองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเรซิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำตัน บริเวณห้องน้ำอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องท่านรองอธิบดี อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด จำนวน 51 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/8/2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์ วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA ของระบบกล้อง CCTV อาคารกรมบังคับคดี อาคารจอดรถ และอาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2566
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 13
11/8/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 13
11/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3786 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายรักษาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2566
จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมเครือข่าย ชั้น 9
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2068 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/8/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อำนวยการกลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย 3 กองบังคับคดีล้มละลาย 5
4/8/2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
4/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/7/2566
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/7/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน หมายเลขครุภัณฑ์ 1101-0050007 11962 ของกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/7/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/7/2566
สบจ.ชุมพร สาขาหลังสวน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3
17/7/2566
สบจ.ชุมพร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3
17/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองเก็บโฉนดและแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้ม ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณด้านข้างอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรทัศน์ LED Smart TV เพื่อทดแทนของเดิม ของห้องศูนย์เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย และห้องควบคุมระบบ CCTV ชั้น 8 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/7/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร้บการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
7/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณห้องน้ำชายฝั่งลิฟต์เดี่ยว ชั้น 7 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอรับภาพ LED Monitor เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับใช้ในราชการของห้องขายทอดตลาดทรัพย์กรมบังคับคดี
7/7/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2566
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 12
5/7/2566
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เพื่อทดแทนของเดิม ของลิฟท์เดี่ยว อาคารกรมบังคับคดี และลิฟท์อาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 52-4292 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 กรุงเทพมหานคร, เลขทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร และเลขทะเบียน ฮบ 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2566
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
27/6/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์
27/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2566
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 12
26/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
จัดจ้างทำโลโก้กรมบังคับคดีทองเหลือง ติดตั้งห้องรับรองบุคคลสำคัญ (ห้องกลุ่มช่วยฯ เดิม) ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2566
จัดจ้างผลิตโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2566
จัดซื้อลำโพงชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
14/6/2566
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึม,สุขภัณฑ์ห้องน้ำชายหญิงอุดตันโถปัสสาวะชายอุดตันของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุมผู้บริหารและรับรองบุคคลสำคัญ (ห้องกลุ่มช่วยฯ เดิม) ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุมผู้บริหารและรับรองบุคคลสำคัญ (ห้องกลุ่มช่วยฯ เดิม) ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2566
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรงเทพมหานคร ๔
12/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/6/2566
จัดจ้างบริษัทจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุมผู้บริหารและรับรองบุคคลสำคัญ (ห้องกลุ่มช่วยฯ เดิม) ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลแอร์ ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 5997 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6042 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับดีล้มละลาย ๕
8/6/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหน้าต่าง ชั้น 9 บริเวณด้านห้องสถาบันพัฒนาการบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/6/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6
26/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
25/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งจ่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
24/5/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
24/5/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
24/5/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
24/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตัดต้นไม้ ภายในกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ทดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/5/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
22/5/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองนโยบายและแผน
22/5/2566
จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณด้านหน้าห้องพยาบาล ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงทดแทนของเดิม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จและแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/5/2566
จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/5/2566
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2078 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/5/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/5/2566
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 10
8/5/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประจำไตรมาสที่ 2/2566
8/5/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1/2566
8/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ McQuay air-Cooled Chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2566
สบจ.ชุมพร สาขาหลังสวน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2/2566
3/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 3 ที่นั้ง ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2-4 และ 6 และจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแก้ไขปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง (Fire Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/5/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/4/2566
ซ่อมเครื่งปรับอากาศ ห้องชุมสายโทรศัพท์
28/4/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไตรมาส ที่ 2
27/4/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ไตรมาส ที่ 1
27/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2566
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
26/4/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
26/4/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
26/4/2566
จัดซื้อเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2566
สบจ.ชุมพร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2/2566
21/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณผนังห้องกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วและฝ้าเพดาน ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งตะแกรงเหล็กทางเข้า-ออกลานจอดรถ พร้อมซ่อมแซมขอบปูนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง และตัดต้นไม้ พร้อมติดตั้งบ่อดักไขมัน บริเวณด้านหลังโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
สนง.บังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 / 66
11/4/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2566
ประกาศจังหวัดยะลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)
11/4/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3กด 8292 กรุงเทพมหานคร
11/4/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 5978 กรุงเทพมหานคร
11/4/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ 2068 กรุงเทพมหานคร
11/4/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ 2076 กรุงเทพมหานคร
11/4/2566
จัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕
30/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6
30/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
30/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
30/3/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/3/2566
จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดผนังห้องบริเวณชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๗ อาคารกรมบังคับคดี
28/3/2566
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตู้เก็บของในบริเวณซิงค์ล้างจาน ห้องครัวของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2566
จ้างซ่อมตู้ Kiosk สำนักงานเลขานุการกรม
22/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารหารการคลัง
22/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
22/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
22/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ของสำนักผู้ตรววจราชการกรม
17/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อน พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศให้สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายเก็บสำนวน
17/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
17/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
17/3/2566
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
17/3/2566
จัดซื้อเครื่องคำนวนไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณเสาทางเข้าอาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8164 กรุงเทพมหานคร
16/3/2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005, เลขทะเบียน 3 กศ 8177,เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก
14/3/2566
จัดจ้างผลิตRoll Up อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2566
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ ทดแทนของเดิม ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2566
ซื้อตู้เหล็กใส่แฟ้มเอกสาร ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2566
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6
14/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
14/3/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
14/3/2566
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 1
13/3/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์นำร่อง การขึ้น-ลงของลิฟต์ (ลานจอดรถ) พร้องติดตั้ง อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ห้องน้ำชาย ชั้น 7 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ “ไทจี” อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2 3 4 และ 6 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2566
ซ่อมถังพักน้ำเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller
9/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องกดบัตรคิว ฝ่ายคำคู่ความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว บริเวณห้องเก็บของข้างลิฟท์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังกั้นห้องน้ำพร้อมเปลี่ยนถังพักน้ำ ห้องน้ำชาย ชั้น 6 ฝั่งลิฟท์คู่ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมขอบปูน บริเวณฝาปิดบ่อบำบัดโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
การจัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2566
 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ฮล 6042 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2566
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/2/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกประตูกระจกทางเข้า ฝั่งด้านพระยุติธรรมบดี ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/2/2566
จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 25665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ฮย 3786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/2/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จและแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้แผงสวิตซ์รวม ตู้แผงสวิตซ์แบ่งวงจรย่อย และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับลดขนาดมาตรวัดน้ำ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
27/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่ว บริเวณห้องพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2566
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมกราคม 2566
25/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
23/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
23/1/2566
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
20/1/2566
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดีทัศน์และสกู๊ปข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/1/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
20/1/2566
ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์
17/1/2566
จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2566
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
17/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมอาคารกรมบังคับคดี ชั้น 9
17/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์
17/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันการพัฒนาการบังคับคดี
17/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
17/1/2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
16/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ
16/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
16/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
16/1/2566
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
13/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
13/1/2566
จ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 130 - 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองอธิบดี
13/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน
13/1/2566
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 4 กก 3064 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2068 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2566
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2566
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด ๕๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๑๐,๗๐๐.- บาท
6/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/1/2566
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/1/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ญฮ 2066
5/1/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ญฮ 2078
5/1/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 41-6545
5/1/2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน 41-6544
5/1/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
4/1/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2565
จัดจ้างผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
จัดจ้างผลิตพัดแบบพับได้ และผลิต Backdrop และโรลอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565
จัดซื้อยาดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2565
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
23/12/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2565
จัดจ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2565
จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2565
จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี และหลักในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/12/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่ฟุตวาล์วของปั๊มน้ำ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6011 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายเก็บสำนวน
24/11/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
24/11/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
24/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุต่างๆ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2076 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้ยาแอลกอฮอล์สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8177 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2565
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5993 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 5991 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6020 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 3 กศ 8162 กรุงเทพมหานคร
9/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 3 กศ 8178 กรุงเทพมหานคร
9/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3665 กรุงเทพมหานคร
9/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3664 กรุงเทพมหานคร
9/11/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร
9/11/2565
ซ่มอเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ
7/11/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
3/11/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
3/11/2565
จัดซื้อโปรแกรม Adobe illustrator Adobe Photoshop และAdobe Premiere Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2565
ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2565
27/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/10/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4
21/10/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4
6/10/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4
6/10/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ AVR แปลงแรงดันไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร ด้านหลัง อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
30/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม โดยวิธีคัดเลือก
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
30/9/2565
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าว และแบ็คดร๊อปผ้าภารกิจ SME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
จ้างผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2565
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2565
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้า บริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5,7 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
28/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
27/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2565
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8292 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2565
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี รุ่น 3
22/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
19/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
19/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
19/9/2565
เช่าตู้คีออสแบบทัชกรีน ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2565
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ของกรมบังคับคดี รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2565
จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
14/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
14/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
14/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเรซิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
13/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำปกหน้า – ปกหลัง สำนวนกลางสีน้ำตาล และแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญานเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2565
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮบ 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีล้มละลายส่วนกลาง (ล.47 ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2565
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
6/9/2565
เครื่องปรับอากาศ ร้าน LED CAFE
6/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/9/2565
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2565
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ฮิตาชิ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
จ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
น้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
หนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
น้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
น้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมพร้อมปรับปรุงผนังห้อง กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนมู่ลี่พร้อมติดตั้งใหม่ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว บริเวณหน้าห้องน้ำหญิง ฝั่งลิฟท์คู่ ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/8/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน 3 กศ 8169 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ทดแทนของเดิม ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2565
ซ่อมเครื่องสำรองไฟ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
25/8/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยกโฟร์คลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/8/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองนโยบายและแผน
17/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) และชุด Control ACB ภายในห้องไฟฟ้าชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยวิธีคัดเลือก
11/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Couter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/8/2565
จัดซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น เพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งานและจัดซื้อเพิ่มเติม สำหรับประจำห้องผู้บริหารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2565
จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าทดแทน กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/8/2565
ผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณามหกรรมไกล่เกลี่ยทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทน สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/8/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
2/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3
2/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/8/2565
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5978 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/7/2565
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อการจ้าง ไตรมาส 3
26/7/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาส 3
26/7/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/7/2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ห้องควบคุมไฟฟ้าข้างลิฟต์คู่
22/7/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟลัชวาล์ว ห้องน้ำผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/7/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
19/7/2565
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว สำหรับใช้ในราชการของกองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/7/2565
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
6/7/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
5/7/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเลขานุการกรม
1/7/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
1/7/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮย 3786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กศ 8174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
เครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์
30/6/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑
30/6/2565
จัดจ้างปรับปรุงบอร์ดพระบรมราโชวาสเป็นของรัชกาลปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2
30/6/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
30/6/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5978 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง
28/6/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6042 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่ว บริเวณห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
20/6/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์เดี่ยว และลิฟท์ลานจอดรถ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2565
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 6
17/6/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
17/6/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 5 กข-2260 กทม. 8,410.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/6/2565
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน ของสำนักงานเลขานุการกรม
14/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8330 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แมกเนติก KMY ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ ห้องควบคุมลิฟท์ (ตัวขวา) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในพื้นที่ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6018 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2565
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
8/6/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายเก็บสำนวน
8/6/2565
ปรับปรุงระบบตู้สาขา สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
8/6/2565
ทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ ทะเบียน ฮล 6005
31/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 กรุงเทพมหานคร
31/5/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
30/5/2565
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2565
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮล 5991 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2076 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2565
จ้างแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมคชสาร 7
26/5/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
25/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
25/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
25/5/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2565
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2565
จ้างออกแบบและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
24/5/2565
จัดจ้างผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ทะเบียน ฮย 3785)
17/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/5/2565
จัดจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/5/2565
จัดจ้างผลิตโรลอัพไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและโรลอัพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านทางระบบ Session Call โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/5/2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
9/5/2565
ซ่อมเครื่อปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟท์ด้านหน้า ชั้นดาดฟ้า
9/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/5/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3658 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/5/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/5/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุด ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/5/2565
ซ่อมเครื่องกดบัตรคิว กองบริหารการคลัง
5/5/2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ
3/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีฯ
3/5/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็น Air Handing Unit ติดตั้งใช้งานประจำที่ ชั้น M อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
3/5/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2565
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เซอร์เฟส กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
2/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนังานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
2/5/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนังานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
2/5/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
29/4/2565
ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 จำนวน 39 ตัว และกองบังคับคดีล้มละลาย 6 จำนวน 56 ตัว รวมทั้งหมด 95 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีล้มละลายส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว สำหรับใช้ในราชการของห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี
25/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ทดแทนของเดิม จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมโคจร และพัดลมระบายอากาศ ทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบริเวณโรงอาหาร และท่อน้ำทิ้งด้านหลังห้องอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ฉบับ(ฉบับที่ 126 - 129) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์LEXMARK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟลัชวาล์ว ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2565
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้ตรวจราชการกรม
8/4/2565
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
8/4/2565
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
8/4/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2565
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟท์ ELEVATOR DOOR CONTROLLER ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ (ตัวซ้าย) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้ตรวจราชการกรม
1/4/2565
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2565
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานกับระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/3/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8162 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 5982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3กศ 8166 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2565
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
24/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2565
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มเติมอากาศบ่อน้ำเสีย อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ประเมินความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรเก็บสำนวนคดีดำ - แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
เช่าตู้คีออสแบบทัชสกรีน ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2565
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 5
14/3/2565
จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2565
จัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2565
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2565
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2565
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
28/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล"
23/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก
23/2/2565
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน
23/2/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว ห้องน้ำชายฝั่งลิฟต์คู่ ชั้น 4 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/2/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/2/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่ว บริเวณห้องน้ำห้องเก็บสำนวน ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/2/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/2/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/2/2565
 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
11/2/2565
 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล 5978 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
11/2/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กศ 8178 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
11/2/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาจง
11/2/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน 3 กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
11/2/2565
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
10/2/2565
จัดจ้างจัดทำบอร์ดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/2/2565
จัดจ้างทำบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/2/2565
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 4
7/2/2565
จัดซื้อชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
31/1/2565
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับแพ่ง
31/1/2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/1/2565
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6042 และ เลขทะเบียน ฮล 5991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2565
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/1/2565
 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2565
ซ่อมเครื่องกดบัตรคิว สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
18/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2565
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีทดแทน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14/1/2565
จัดจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2565
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานพัสดุ
13/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้อง บริเวณห้องประชุมคชสาร 6 พร้อมทากันซึมบริเวณระเบียง ชั้น 3 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2565
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2565
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่สั้น สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า 14 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมอเตอร์ส่าย พัดลมโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ "ฮิตาชิ" อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน โดยวิธีคัดเลือก
10/1/2565
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3658 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/1/2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อาคาร 25 ปี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/1/2565
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 41-6544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกล้อบานเลื่อนตู้กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จและแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
28/12/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
28/12/2564
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮย 3784 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟลัชวาล์ว ห้องน้ำผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งหน้าห้องหมายเลข 2 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller (CH-02)
27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2564
ซ่อมเครื่องสแกนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
22/12/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กองบังคับคดีล้มละลาย 6
22/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2076 กรุงเทพมหานคร
22/12/2564
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3785
20/12/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 41-6545
20/12/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5987
20/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Photo Glossy และหมึกอิงค์เจ็ท โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
14/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟลัชวาล์ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2564
จัดจ้างทำป้ายชื่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานพร้อมทาสี ห้องสถาบันฯ ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2564
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV (แบบ Smart TV ) ทดแทน ห้องหมวดยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/12/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3786
24/11/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6026
24/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำฝนบริเวณ ชั้น ๔ และ ๕ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟ LED แบบเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
18/11/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6020
17/11/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮภ 3664
17/11/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6022
17/11/2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัรบปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม
16/11/2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราตาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2564
จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อ และโลโก้ตรากรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2564
จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
3/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดภาพเครื่องฉายโปรเจคเตอร์หลักที่ติดตั้ง ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ พร้อมเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/11/2564
จัดจ้างทำโล่รางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและบุคคลต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2564
จัดซื้อ โปรแกรม Adobe illustrate Adobe Photoshop และAdobe Premiere Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณห้องครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหน้าต่างและเปลี่ยนกระจก ห้องน้ำฝั่งลิฟท์เดี่ยว ชั้น ๕ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำซึมผนังน้ำผู้อำนวยการกองติดตาม และเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวรายการ ถุงขยะสีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วห้องประชุมคชสาร 6 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545
26/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2564
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)
25/10/2564
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับกองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
20/10/2564
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/10/2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
20/10/2564
 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6020
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2068
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8169
18/10/2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8330
18/10/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2564
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 6027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
8/10/2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2564
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับฝ่ายรักษาทรัพย์
5/10/2564
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2564
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding)
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม โดยวิธีคัดเลือก
30/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร ๒๕ ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ ๑,๒,๖,๗ สบก.1,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
30/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
จัดจ้างผลิต Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้วกรมบังคับคดี บริเวณติดกับธนาคารกรุงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว บริเวณด้านหน้าห้องหมายเลข 4 ชั้น 5 กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคา และประตูเปิด-ปิด โกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตู กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
17/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
17/9/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 511 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ โดยวิธีคัดเลือก
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำบ่อน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย
15/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเรซิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2564
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
13/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ฮิตาชิ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีล้มละลายส่วนกลาง (ล.47 ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำปกหน้า ปกหลัง สำนวนกลางสีน้ำตาลคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/9/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงานกองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
31/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2
31/8/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอมอนิเตอร์ เครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller
27/8/2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกดบัตรคิว กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2564
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
จัดจ้างทำฉากกั้นกันโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 124 - 125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
24/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดี A4 จำนวน 600 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติีกเกอร์บาร์โค้ด (ติดสำนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์
24/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงกระถางต้นไม้บริเวณด้านหน้าห้องประชุมคชสาร ๑ ชั้น ๒ และปรับปรุงบล๊อกแก้วจุดนั่งพักประชาชน ชั้น ๑ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมโต๊ะวางแจกัน พร้อมปรับปรุงทำสีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราหมากรุก และค้อนไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ญฮ 2068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วเพดาน ห้องบริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นยางกันลื่นสำหรับใช้กับตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย
17/8/2564
ซื้อกระดาษสี 150 แกรม และกระดาษสี 240 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
16/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพหานคร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2564
ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีทดแทนของเดิม ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ "มิตซูบิชิ" อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกับระบบ GFMIS รุ่น HP Laserjet P1102w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น RICOH SP C310S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำดีและวาล์วดับเพลิงพร้อมซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อท่อบริเวณดาดฟ้าอคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/8/2564
จัดซื้อป้ายสแตนเลสสำหรับใส่กระดาษโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2564
ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 124 - 125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ สำหรับใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า กลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้นิรภัย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
จัดซื้อเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบ ก.พ. 7 จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายไฟ ขนาด 100 เมตร สำหรับใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
29/7/2564
เชื่อมอาร์กอนด้วยลวด บริเวณด้ามจับ สแตนเลสในลิฟท์เดี่ยว
29/7/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์
29/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ณ อาคารศูนย์ราชการฯ ชั้น ๒ ละชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/7/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784
19/7/2564
ประกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง server ชั้น 9 ฝั่งลิฟท์คู่ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
ผลิตวารสารกรมบังคับคดี 124 - 125
6/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแยกสวิทช์ไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
ซื้อหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง
5/7/2564
ซ๋อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
5/7/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมชั้น 9
5/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผ้าม่านหลุยส์ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
ซื้อซองใส่เอกสารจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
ซื้อแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Future board) และกาวสองหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2564
ซื้อกุญแจประตู บานสวิง 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2564
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2564
จัดจ้างทำฉากกั้นกันโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/6/2564
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
16/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ และ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว ห้องเก็บเอกสาร ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้ และทำสีโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
9/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/6/2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8/6/2564
จัดซื้อผ้าใบรางน้ำฝน พร้อมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2564
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
8/6/2564
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพระและห้องประชุมเล็กหน้าห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ค่าจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อาคาร 25 ปี ไปยังอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
5/6/2564
ค่าจ้างขนย้ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนแยก) ไปยังอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
5/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดานและทาสี บริเวณห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้พ่นยา พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องผู้บริหารชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/6/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่นละอองฝอย และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
31/5/2564
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกดบัตรคิว กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
31/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
จัดซื้อเต็นท์บังแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544
27/5/2564
จัดจ้างทำป้ายต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขทะเบียน ฮล 6029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดควบคุมระบบปั๊มน้ำ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฝาบ่อเกรอะและซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบบ่อ จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 2 และชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีฯ
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6
20/5/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
20/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หน้าลิฟท์ตึก 25 ปี ชั้น 1
19/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมชั้น 9
19/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีฯ
19/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและปูพื้นกระเบื้องยางใหม่ ลิฟท์โดยสาร อาคาร 25 ปี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
18/5/2564
จ้างซ่อมเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
18/5/2564
จัดจ้างทำป้ายทองเหลือง
18/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตูบานสวิง กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2564
จัดซื้อเพิ่ม Ram คอมพิวเตอร์
14/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ลิฟท์คู่ (ตัวขวา) และลิฟท์ลานจอดรถ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 25 ปี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
ซื้อกล้อง WEBCAM LOGITECH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับธนบัตร สำหรับใช้ในราชการกองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายรักษาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์รวม และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี
7/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์รวม และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/5/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/5/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 กรุงเทพมหานคร
30/4/2564
เช่าเต้นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดเตรียมพื้นที่ให้กับผู้ที่ได้เข้ารับการตรวจ (COVID - 19)
28/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องหมวดยานยนต์ และห้องรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2564
จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเก็บสำนวนคดีดำ – แดง (สีเขียวเข้ม) จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567
25/3/2564
การจัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2564
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
การจัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ เบรคเกอร์ และแมกเนติก KMC 1 ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ ห้องควบคุมลิฟท์ (ตัวขวา) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2564
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทะลวงท่ออุดตัน จำนวน 93 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แมกเนติก KAD,KMY (ในตู้ควบคุม) ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ (ตัวขวา) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรีโมทสั่งเปิดประตูพร้อมติดตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
ผลิตสติ๊กเกอร์ข้อความแก้ไขหนังสือสาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ และหมึกเครื่องบวกเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6029
8/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกไนล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2564
จัดจ้างทำโลโก้กรมบังคับคดีทองเหลือง
2/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
หนังสือพิมพ์/วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
24/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งแผ่นยางกันลื่น บริเวณทางลาดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/2/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/2/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/2/2564
จัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดA 4 (กองบังคับคดีล้มละลาย 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/2/2564
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2564
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮบ 1567
16/2/2564
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
16/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ ลิฟท์เดี่ยว อาคารกรมบังคับคดี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/2/2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮล 5978
10/2/2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787
10/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ดดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำตันบริเวณอ่างล้างมือ ห้องผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเก็บสำนวนคดีดำ – แดง (สีม่วง) จำนวน 4,000 แผ่น (กองบังคับคดีล้มละลาย 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/2/2564
ซ่อมระบบ Soft ware และอุปกรณ์ Hard ware เครื่อง Ipad Control ห้องควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
28/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จและวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/1/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ สำหรับใช้ในสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/1/2564
เครื่องอ่านบาร์โค้ด สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
19/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/1/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 6042
15/1/2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮล 6018
15/1/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ฮล 5991
15/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในห้องทำงานท่านรอง 2 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแฟ้มสำนวนคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
5/1/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/12/2563
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563
29/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
29/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ
29/12/2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2563
จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2563
จัดซื้อรถเข็นสี่ล้อ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
21/12/2563
จัดซื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
21/12/2563
จัดจ้างผลิต Backdrop และRoll up สำหรับใช้ในงานโครงการ Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
จัดจ้างในการเช่าจอ LED P3 สำหรับใช้ในโครงการ Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด สำหรับใช้ในสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมกระจก กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
โทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานราชการห้องขายทอดตลาดทรัพย์
18/12/2563
โทรทัศน์พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานราชการกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
18/12/2563
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ทดแทนของเดิม
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม
17/12/2563
(แก้ไข) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้นและพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้นและพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
จัดจ้างปรับปรุงห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คระบบภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประกอบด้วย ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก และตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮย 3784
17/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงตีเส้นจราจร อาคารจอดรถ 9 ชั้น และบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำฝนและตกแต่งฝ้าที่ชำรุดภายในอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลและห้องทำงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๒ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2563
โทรศัพท์ไร้สาย สำหรับใช้ในราชการกองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/12/2563
จัดจ้างผลิตกล่องอะคริลิกครอบถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2563
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
4/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครืี่องปรับอากาศ งานพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครืี่องปรับอากาศ ฝ่ายเก็บสำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระยยปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องบาร์โค๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว(ไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 สำหรับโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/12/2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3665
2/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2563
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
1/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงม่านห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญคดีล้มละลาย อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน 3 กด 8330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41 - 6545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการเช่าชุดพิธีสงฆ์ ชุดถวายพระ ชุดโต๊ะเก้าอี้ และดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนเครื่องฟอกอากาศพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน และซ่อมแซมขอบยางกันซึมห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจก อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2563
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018
16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำ ซ่อมตะแกรงเหล็ก และทาสีกันสนิมฝาตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
จัดจ้างผลิตป้ายไวนิล และBack Drop
13/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงป้อม บริเวณศาลพระพรหมและศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
จัดซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องติดบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลเอ 4 ไม่ขยายข้าง(กลุ่มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
12/11/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาชั้นดาดฟ้าและปรับปรุงฝ้าระแนงชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างแทงค์น้ำ อาคารกรมบังคับคดี อาคารอสีติพรรษ และอาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สถาบันพัฒนาการบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตูบานสวิง ห้องช่างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
9/11/2563
จัดซื้อโปรแกรม Photoshop Premiere Pro และillustrator
9/11/2563
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ
6/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2563
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
4/11/2563
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 5978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6042 กทม
3/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษแบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในพื้นที่ของกรมบังคับคดี
30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตูไม้ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคิ้วติดขอบประตู ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
จัดจ้างทำโล่รางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด และบุคคลต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 3กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงทาสีศาลพระพรหม และศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมฟุตวาล์วในแท๊งค์น้ำ อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮบ 1567
26/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 3 กศ 5156
26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภุมิ
22/10/2563
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563
22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งทางลาดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2563
ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563
22/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ญฮ 2068
22/10/2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 6018
22/10/2563
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5997
20/10/2563
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6003
20/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066
20/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ เลขทเบียน ฮภ 3668
20/10/2563
ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2078
20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2563
การจัดจ้างทำป้ายทองเหลือง จำนวน 1 อัน
19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊อกอ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
จัดจ้างซ่อมแซมป้ายบอกทางพื้นต่างระดับทางเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอนโทรลวาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
9/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
5/10/2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย
5/10/2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายเมนโทรศัพท์ 10 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างนำสายนอกเข้าระบบ PABX จำนวน 10 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/9/2563
จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
28/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมบังคับคดี โดยวิธัเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 123
24/9/2563
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2563
หนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
24/9/2563
น้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
24/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2563
จัดจ้างผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2563
จัดจ้างถ่ายภาพผู้บริหาร
22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและซองขาว
22/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บารืโค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบคำขอรับชำระหนี้ ฟ.20 คดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
21/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ปกสำนวนหน้า - หลัง คดี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
จัดซื้อ สายสัญญาน Display Port to VGA และเครื่องบันทึกรายการขาย ลงแฟลชไดร์
21/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนกันยายน 2563
21/9/2563
ซื้อสติ๊กเกอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
ซื้อวัสดุอุปกร์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
จัดซื้อแฟ้มตรากวาง 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
เรื่อง จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงม่านปรับแสงห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมยางขอบกระจก ห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำ ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (เลขทะเบียน ฮย 3786)
15/9/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 21 รายการ
15/9/2563
จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่้อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 3
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ทะเบียน ฮย 3784)
14/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
14/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงบันไดทางเชื่อมระหว่างอาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จัดซื้อตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
11/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในการจัดงานมหกรรมไกล่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
10/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ (สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริิการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงแบบฝังพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการเครื่องเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
จัดจ้างผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
1/7/2563
จัดจ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดีจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตและติดตั้งฝาปิดบ่อน้ำเสียโรงอาหาร อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
ซื้อถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
ซื้อแผ่นรองเจาะเอกสารสำหรับเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติีกเกอร์บารืโค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563
24/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2563
จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี
18/6/2563
จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องท่านผู้บริหารและกลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2563
จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ของฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
จัดซื้อ Adapter
29/5/2563
จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 120
29/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29/5/2563
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบวางทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก
20/5/2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำ ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2563
จัดซื้อ User ID ลายเส้นภาพอินโฟ กราฟฟิก
14/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมแสตนด์ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/5/2563
ประกาศผู้ชนะ ก