แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 18 New
17/6/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 17
29/4/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 16
24/4/2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 12
19/3/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 15
19/3/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 14
18/3/2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8
15/3/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 13
15/3/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 12
7/3/2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11
22/2/2567
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10
16/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9
15/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9
8/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8
22/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7 โครงการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ ใบสั่งจ่าย จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7
27/12/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (แก้ไข)
26/12/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
26/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง แผนจัดซื้อจักจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6
14/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
8/12/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4
28/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
22/11/2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
21/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
1/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว
25/10/2566
ประกาศจังหวัดยะลา โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง)
20/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
4/10/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
2/10/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง)
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย"
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์)
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
29/9/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
29/9/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
29/9/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
29/9/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้ดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้ดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เช่าอาคารสำนักงาน)
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแกน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29/9/2566
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
19/9/2566
ประกาศจังหวัดยะลา โดยสำกนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ สบจ.ยะลาสาขาเบตง)
15/9/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8
8/9/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7
22/5/2566
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินด้านหลังของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
3/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6
11/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
9/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4
16/2/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ื 3
1/2/2566
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/1/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/12/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
13/12/2565
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
29/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
28/11/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26/10/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/9/2565
ประกาศแผนการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/9/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/9/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/9/2565
ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
14/9/2565
ประกาศจังหวัดยะลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13/9/2565
ประกาศจังหวัดสงขลา โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/9/2565
ประกาศจังหวัดสงขลา โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/9/2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ่จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
13/9/2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง)
7/9/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
26/8/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
25/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/8/2565
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 15
27/7/2565
ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 14 เรื่อง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
1/6/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 13
30/5/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 12 จัดจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรบรลล์
26/5/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11
11/5/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10 จัดจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และCounter
10/5/2565
ประกาศจังหวัดสงขลา โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
19/4/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9 เรื่อง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
4/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๘
24/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7
21/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6
8/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
28/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4
8/2/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
8/2/2565
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน
4/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2565
11/1/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
5/1/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
17/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
17/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
9/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
17/11/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/10/2564
ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17/10/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
30/9/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30/9/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
30/9/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30/9/2564
ประกาศจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/9/2564
ประกาศจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/9/2564
ประกาศจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/9/2564
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27/9/2564
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23/9/2564
ประกาศ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22/9/2564
ประกาศจังหวัดยะลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/9/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกัวป่า
13/9/2564
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10/9/2564
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ สบจ.นศ.สาขาปากพนัง)
10/9/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
9/9/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9/9/2564
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
27/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
11/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
11/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑
5/8/2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เปลี่ยนแปลงวันที่ลงประกาศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
23/7/2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
20/7/2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน(เพิ่มเติม)
28/4/2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน)
28/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
2/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (จัดจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์รวม และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี)
2/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
30/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
18/3/2564
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25/2/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
29/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมการติดตั้ง)
11/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย)
24/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
2/12/2563
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก )
20/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
30/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง เลขที่ 290/4
28/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง เลขที่ 290/3
28/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารของสำนนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 290/2
28/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง เลขที่ 290/1
28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28/9/2563
ประกาศจังหวัดพังงา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24/9/2563
ประกาศจังหวัดพังงา โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
24/9/2563
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
24/9/2563
จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
22/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
21/9/2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2/9/2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
2/9/2563
ประกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2/9/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
17/8/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน)
30/7/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
30/7/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
30/7/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
18/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
17/6/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี
10/6/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร หลังสวน)
8/6/2563
จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
29/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2/4/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
21/2/2563
จ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563)ประจำปีงบประมาณ 2563
21/2/2563
จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง จำนวน 15,000 ห่อ
21/2/2563
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
6/2/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
30/1/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
29/1/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22/1/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17/1/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17/1/2563
โครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดีในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 :MONEY EXPO 2020”
8/1/2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6/7-8 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
8/1/2563
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
7/1/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
20/12/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
20/12/2562
ก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
28/11/2562
จัดทำแผน โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านการบังคับคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
18/11/2562
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านการบังคับคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
24/10/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/9/2562
แผนการจัดซื้อจ้างโครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
30/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงาน
27/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงาน
27/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26/9/2562
การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
26/9/2562
จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
26/9/2562
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25/9/2562
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
25/9/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (จัดจ้างเพิ่มเติ่มเพื่อความต่อเนื่อง)
13/9/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5/9/2562
โครงการจัดทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป
27/8/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
20/8/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
8/8/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน
7/8/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน
31/7/2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26/7/2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
15/7/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
2/7/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2/7/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2/7/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
24/6/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
11/6/2562
โครงการงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี
28/5/2562
เผยเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (จ้างเพิ่มเติมเพื่อความต่อเนื่อง)
22/5/2562
จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ
29/4/2562
ประกาศแผนการจัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019”
26/2/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
12/2/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11/1/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณารัฐเกาหลี)
27/12/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30/11/2561
จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
26/11/2561
จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
26/11/2561
จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
23/11/2561
จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
23/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)ฉบับแก้ไข
28/9/2561
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
28/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/9/2561
สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28/9/2561
 แผนการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
28/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
27/9/2561
แผนการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี)
27/9/2561
แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2562
27/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26/9/2561
ค่าเชาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562
26/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 432,000 บาท
26/9/2561
แผนการจัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
26/9/2561
เผยแพร่แผนจัดจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
26/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19/9/2561
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
19/9/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/9/2561
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ)
14/9/2561
เผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ)
14/9/2561
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/8/2561
จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
30/8/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมปรุงปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
29/8/2561
รายเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก)
29/8/2561
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
29/8/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29/8/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”
28/8/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม
22/8/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/8/2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16/8/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2/8/2561
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1/8/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/7/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/7/2561
ประกาศกรมบังคับคดี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
21/6/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20/6/2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4/6/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)
22/5/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22/5/2561
ประกาศกรมบังคับคดี แผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
17/5/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/5/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันเพื่อการบังคับคดี”
2/5/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
6/3/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
19/2/2561
โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 : MONEY EXPO 2018”
6/2/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ. 2561
31/1/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/1/2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) จำนวน 35,000 เล่ม
9/1/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12/12/2560
ประกาศเผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1/12/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561
29/11/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14/11/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14/11/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1/11/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2560
31/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25/10/2560
ประกาศแผนการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 ในวงเงิน 660,000.- บาท
2/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
2/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
2/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2/10/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
28/9/2560
เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/9/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/9/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน
19/4/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2/11/2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เงินงบประมาณ)
12/5/2559
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
23/12/2558
โครงการพัฒนาระบบการจ่ายเงินผ่าน E-Payment ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
23/12/2558
โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วน GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
แผนปฏิบัติงานโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
1/10/2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน
11/9/2558
เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
25/8/2558
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
26/5/2558
ปรับปรุงลิฟต์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว
26/5/2558
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์
26/5/2558
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดกรมบังคับคดี
26/5/2558
ระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน
26/5/2558
โครงการพัฒนาระบบ E-Filling และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
26/5/2558
โครงการพัฒนาระบบการจัดจ่ายเงินผ่าน E-Payment
26/5/2558
โครงการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง
26/5/2558
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ
26/5/2558
โครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
26/5/2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5, 6
26/5/2558
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารบูรณาการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สุรินทร์ อุตรดิตถ์
26/5/2558
เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
26/5/2558
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน
26/5/2558