logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2566
21/3/2566
   วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และฟังธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมบังคับคดี