กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ขายทอดตลาดสิ่งของ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
 ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 9/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 9/12/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 9/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 7/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 29/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 29/11/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/11/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 14/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 14/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 8/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 8/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 7/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/11/2565
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 1/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 1/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 31/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 17/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 10/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 7/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 7/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 4/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 4/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 26/9/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 23/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 19/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 2/9/2565
hotline