การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

การใช้คุกกี้ของกรมบังคับคดี

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยคุกกี้นั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งงานเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ตารางด้านล่างนี้แสดงคุกกี้และวัตถุประสงค์การใช้งานของคุกกี้แต่ละชนิดที่ กรมบังคับคดี ใช้
คุกกี้ ชื่อ วัตถุประสงค์การใช้งาน
Universal Analytics (Google) _ga
_gat
_gid
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดย กรมบังคับคดี จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Google
Necessary ApplicationGatewayAffinity คุกกี้ชนิดนี้ถูกใช้โดย Application Gateway เพื่อการบริหารจัดการ browsing sessions โดยจะทำให้สามารถเก็บ traffix ของเว็บเบราเซอร์ ที่ถูกกำหนดจากเซิร์ฟเวอร์ได้
Necessary ApplicationGatewayAffinityCORS คุกกี้ชนิดนี้ถูกใช้โดย Application Gateway เพื่อที่จะทำให้คุกกี้ ApplicationGatewayAffinity คง session ไว้ได้ แม้จะมีการร้องขอจากแหล่งที่แตกต่างกัน (cross-origin requests)
Necessary WSS_FullScreenMode คุกกี้ชนิดนี้ ถูกใช้ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า กำลังแสดงผลหน้าเว็บในลักษณะเต็มจอ (full screen) หรือไม่
จะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยการกดที่ไอคอน " " บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นจึงเลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด" หรือ “ปิด" แล้ว คลิก “บันทึกและปิด" โดยคุณอาจต้อง refresh หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณทำงานนอกจากนี้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราเซอร์เอง หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงก์เหล่านี้

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น หากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout