กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

111
 
-
- ว่าง -
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 
วิสัยทัศน์
กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดี ภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีและเป้าหมายโดยรวม อ่านรายละเอียด...
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี
189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-881-4999 กรมบังคับคดี
e-mail : itsupport@led.mail.go.th
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี


hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79