กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สายตรงผู้บริหาร

ʶԵԼҪ͹ 4,618ʶԵԼҪ͹ 4,618ʶԵԼҪ͹ 4,618ʶԵԼҪ͹ 4,618ʶԵԼҪ͹ 4,618
   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
นางทัศนีย์ เปาอินทร์
อธิบดี
tussanee.pao@led.mail.go.th
0-2881-4801
0-2881-4999  ต่อ 8101
 
นายเสกสรร สุขแสง
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดี
seaksan.s@led.mail.go.th
0-2881-4806
0-2881-4999  ต่อ 8401
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดี
sukanya.b@led.mail.go.th
0-2881-4805
0-2881-4999 ต่อ 8201
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดี

0-2881-4802
0-2881-4999  ต่อ 8301
 
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
komnon.j@led.mail.go.th
0-2881-4817, 0-2435-7399
0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,719สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,719สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,719สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,719สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,719   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 678,829