กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
แผนที่กรมบังคับคดี

แผนที่กรมบังคับคดี

แผนที่การเดินทางมากรมบังคับคดี
   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

กรมบังคับคดี

รถโดยสารที่ผ่าน : 57, ปอ.79, รถสองแถวทุกสาย

สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
รถโดยสารที่ผ่าน : 19, 123, 124, 125, 127 ,146 ,149, ปอ.30, ปอ.33, ปอ.79, ปอ.170, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.539, ปอ.542
รถสองแถวแดงเฉพาะ วัดทอง, วัดประดู่, วัดปู่เถร, วัดมะพร้าวเตี้ย, วัดจำปา, วัดช่างเหล็ก

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวล่าสุด
hotline