เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4817 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการฯ
บังคับคดีทางปกครอง รุ่น 16
คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.978/2567
คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.978/2567
คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.978/2567
กรมบังคับคดีไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยื่นคำร้องให้ความยินยอมงดการบังคับคดี กยศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
รับสมัครสอบแข่งขันออนไลน์กรมบังคับคดี
วีดีทัศน์กรมบังคับคดี
แบบแสดงความคิดเห็นการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมบังคับคดี
ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน
LED DATA CATALOG
Q&A
รวมแบนเนอร์กรมบังคับคดี
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT
สถิติการบังคับคดี
ข่าวกิจกรรม
จิตอาสากรมบังคับคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวฝึกอบรม