logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2566
21/3/2566
   วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารกรมบังคับคดี นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี