แผนที่กรมบังคับคดี

ที่ตั้งกรมบังคับคดี
เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ติดต่อบริการประชาชน
: หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
: สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
: E-mail saraban@led.mail.go.th
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่พอสังเขป
แผนที่กรมบังคับคดี