กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการ

1. กระบวนการคดีฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
2. การขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ (File1) (File2)
   2.1 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
   2.2 คำอธิบายประกอบการยื่นคำขอรับชำระหนี้
   2.3 วิธีการกรอกแบบคำขอรับชำระหนี้
3. การยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
5. คลิปประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (video)
6. คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
7. แผนผังกระบวนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,772สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,772สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,772สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,772สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,772   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 368,174