กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
การยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์ และการยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรออนไลน์
22/04/2565
     กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์ สำหรับคดีล้มละลายที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นคดีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้ก่อนแล้วไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้) และการยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรออนไลน์ สำหรับคดีล้มละลายที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นคดีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้ก่อนแล้วไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 02 881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
การยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์
การยื่นวางเงินค่าใช้จ่ายโจทก์ออนไลน์


การยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรออนไลน์
การยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรออนไลน์hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79