บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศขายทอดตลาดและผลการขายทอดตลาด

 1. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567
 2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
 3. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 4. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 5. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
 6. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 7. กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
 8. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
 9. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
 10. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 11. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564