กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 2/2567

กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี และผ่านระบบ Video Conference การประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

อัลบั้มรูปภาพ