กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 3 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี การประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สบก. 1-7) โดยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 -7ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ห้องมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1

อัลบั้มรูปภาพ