อธิบดีกรมบังคับคดี สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหมและศาลตายาย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

อธิบดีกรมบังคับคดี สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหมและศาลตายาย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

 วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี สักการะศาลท่านท้าวมหาพรหมและศาลตายาย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทุกท่านในการปฏิบัติงานบริการประชาชนและร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยสืบไป ณ กรมบังคับคดี

อัลบั้มรูปภาพ