กรมบังคับคดีร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

กรมบังคับคดีร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

 วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กระทรวงยุติธรรมจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี นำโดยนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มรูปภาพ