กรมบังคับคดี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 2/2567

27/2/2567
กรมบังคับคดี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 2/2567

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เลขานุการคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย สภาวิชาชีพบัญชี สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาทนายความ ผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชี ธุรกิจ การเงิน กฎหมาย ซึ่งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video..Conference โดยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ได้มีมติให้ต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน ครั้งที่ 7 ของบริษัท สมาร์ทแอดไวเซอรี่ จำกัด และมีมติให้จดทะเบียนการเป็นผู้ทำแผนและบริหารแผนของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด

อัลบั้มรูปภาพ