กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ” ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15/2/2567
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ” ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี โดยนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี

อัลบั้มรูปภาพ