โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรม โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 140 คน
ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ www.led.go.th
จัดอบรม
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้แทนสถาบันการเงิน
  • ศาลยุติธรรม
  • หน่วยงานราชการ
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • สำนักงานกฏหมายและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
Link สมัคร
คลิกที่นี่...
กำหนดการ
คลิกที่นี่...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร : 0 2887 5078-9
E-mail : lepa@led.mail.go.th