กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ

กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ

กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8:30 น. ณ สำนักงานบังคับคดี 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

อัลบั้มรูปภาพ