กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2567 รูปแบบออนไลน์

กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2567 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2567 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 โดยมีประเภททรัพย์ ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และสิทธิการเช่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และผู้แทนสภาทนายความ

อัลบั้มรูปภาพ