อธิบดีกรมบังคับคดี มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล ให้กับ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

อธิบดีกรมบังคับคดี มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล ให้กับ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดีมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล ให้กับ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ในการกำกับดูแลกำชับการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบคำสั่ง กรมบังคับคดี ตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีนางดวงจันทร์ สุขแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา นางสาวปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล นายสมคิด แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี นายสุมารถ โสภณแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา นายพิสิษฐ์ อามระรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส นายสมพร แสงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี และนายกิตติศักดิ์ ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง เข้าร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตงจังหวัดยะลา

อัลบั้มรูปภาพ