กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

 วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 2567 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารกรมบังคับคดี

อัลบั้มรูปภาพ