กรมบังคับคดีจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กรมบังคับคดีจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานบริการประชาชน และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทย ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี

อัลบั้มรูปภาพ