กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หัวข้อการเขียนรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด

22/2/2567
กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หัวข้อการเขียนรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หัวข้อการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน PMQA เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง การเขียนรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด เพื่อให้บุคลากร ของกรมบังคับคดีได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

อัลบั้มรูปภาพ