สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24/2/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวสิรินาฏ ชีวมงคลการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบ่อยาง จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี ได้ออกบูธให้คำปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี โดยมีประชาชนขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายและรับเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นจำนวน 56 คน

อัลบั้มรูปภาพ