logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

1/12/2566
   วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายบรรพต ลุพรหมมา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนต่อไป