logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดี รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1/12/2566
    วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ "กรมบังคับคดี รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดหาโลหิตของสภากาชาดไทย ด้วยการนำโลหิตที่รับบริจาคไปจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 คน ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีกำหนดรับบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป ในวันที่ 4 มีนาคม 2567