กรมบังคับคดีเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2566

กรมบังคับคดีเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2566

 วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 06.00 น. นายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

อัลบั้มรูปภาพ