logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1/12/2566
   วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหน่วยงานทุกภาคส่วน ด้วยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบคลองขุมทรัพย์ 2 โดยมีดร.วรชล ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ คลองขุมทรัพย์ 2 ซอยขุมทรัพย์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร