logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10

22/9/2566
   วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประภาส ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายมานะ อุ่นจังหาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกบูธให้คำปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี โดยมีประชาชนขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายและรับเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นจำนวน 148 คน