กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อัลบั้มรูปภาพ