สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางณัฐชยา น้อยสะอาด นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์

อัลบั้มรูปภาพ