กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกรมกรมราชทัณฑ์

กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกรมกรมราชทัณฑ์

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกรมกรมราชทัณฑ์ โดยมีนายปราโมทย์ ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม กรมกรมราชทัณฑ์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน 121 คน ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เน้นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดทั้งเครือข่ายได้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

อัลบั้มรูปภาพ