สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ"

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายพจกรณ์ วงศ์ปักษา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางจินตนา ทองจันอับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (อุทยาน ร.4) จังหวัดเพชรบุรี

อัลบั้มรูปภาพ