สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสมร เมฆประดับ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารวมกิจกรรมโครงการปลูกดอกไม้ สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีนในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณวงเวียนอินโดจีน (บริเวณเกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ และทิศใต้) ตำบลสมอแข อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อัลบั้มรูปภาพ