logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก

3/9/2566
   วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสมร เมฆประดับ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารวมกิจกรรมโครงการปลูกดอกไม้ สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีนในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณวงเวียนอินโดจีน (บริเวณเกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ และทิศใต้) ตำบลสมอแข อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก