กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 17/2565 รูปแบบออนไลน์
30/9/2565
    วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 17/2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925สถิติผู้เข้าชมรายวัน  18,925   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 235,670