กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
LED : พิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาค

  หน้าหลักกองวิชาการ ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    
 
การประชุม “First UNCITRAL Workshop in Asia” ณ ประเทศเกาหลี


         วันที่ 23-24 พฤศจิกายน2553 กรมบังคับคดีโดยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดีและนางสาวอทิตยา ทองบุญ ได้เข้าร่วมในการประชุม“First UNCITRAL Workshop in Asia” โดยสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกาหลี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นอภิปรายอันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับUNCITRAL ตามข้อยุติ ที่ 64/111 ธันวาคม 2009 โดยสำนักงานสหประชาชาติได้ระบุไว้ตามคำร้องขอของคณะกรรมการเลขาธิการสหประชาชาติในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียหรือประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวิชาการพร้อมกับความคาดหวังที่จะใช้และมีมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายของUNCITRAL โดยหัวข้อการอภิปราย กล่าวถึงบทบาทของ UNCITRAL และเนื้อหาที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย การดำเนินการที่ผ่านมาและหัวข้อในอนาคตของ UNCITRAL และความเกี่ยวพันของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียรวมทั้งการช่วยเหลือทางวิชาการและกลยุทธ์รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ที่แต่ละประเทศได้รับเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายล้มละลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและกรมบังคับคดีต่อไป


 
ย้อนกลับ
 
hotline