กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
LED : พิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาค

  หน้าหลักกองวิชาการ ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    
 
พิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคี ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ


     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 คณะผู้แทนจากประเทศไทยนำโดย นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี เดินทางไปกระทำพิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคีในสำนักงานของ นายอีฟ มาแตง (Yves Martin) ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งประเทศฝรั่งเศส (French National Chamber of Judicial Officers “CNHJ”) ณ กรุงปารีส โดยมีเจ้าหน้าที่ของ CNHJ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 นาฬิกา คณะผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice et Officers Judiciares “UIHJ”) นำโดยนายฌาคส์ อีสนาร์ ประธาน UIHJ ซึ่งเคยให้การรับรองการมาเยือนของคณะผู้แทนไทยในครั้งก่อนระหว่างเดือนเมษายนปีที่แล้ว ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการและได้ลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ พร้อมด้วย นายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดี แห่งราชอาณาจักรไทย และนายอีฟ มาแตง ประธาน CNHJ แห่งประเทศฝรั่งเศส โดยในพิธีลงนามครั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UIHJ อีกด้วย หลังจากที่มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมานานนับ 10 ปี

     ภายหลังจากที่พิธีลงนามดังกล่าวเสร็จสิ้นลง เหล่าคณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ได้ย้ายไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานใหญ่ของ UIHJ โดยนายไกรสร บารมีอวยชัย อธิบดีกรมบังคับคดีได้ชี้จุดปักหมุดประเทศของประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UIHJ เหมือนประเทศสมาชิกอื่นๆ กว่า 60 ประเทศบนแผนที่โลกท่ามกลางความยินดีของทุกฝ่าย โดยเฉพาะทาง UIHJ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสวงหาความร่วมมือระดับนานาชาติ หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้


ย้อนกลับ
 
hotline